Energii, radiaţii malefice, atacuri energetice și metode de protecție

Distribuie!

“Atacul energetic este o temă dezbătută din cele mai vechi timpuri şi îmbracă foarte multe forme depinzând de perioada istorică, zona geografică şi religia predominantă. La început se vorbea de magii, ulterior s-a trecut la vrăjitoare ca să ajungem în zilele noastre la parapsihologie.

Dacă vom privi atacul energetic strict ştiinţific am putea conchide că de fapt totul este foarte simplu: dacă eşti atacat energetic înseamnă că spre tine pleacă o energie de tip negativ şi răspunzând tot cu o energie de tip negativ ele se vor respinge şi tu vei recepţiona o energie negativă, iar dacă eşti atacat cu o energie negativă şi tu ripostezi cu o energie pozitivă (întorci celalalt obraz) energia negativă se va anihila în contact cu energia pozitivă. Concluzia ? Fa bine şi vei primi bine – Iartă greşelile greşiţilor tăi etc.


Acest subiect poate fi discutat din punct de vedere parapsihologic la infinit şi putem vorbi de “flacăra violet” care anihilează atacurile energetice, despre atacuri venite din “astralul inferior” spre “astralul superior” de “vibraţia undelor subtil pozitive” şi alte moduri de manifestare…

Fapt este că tot Universul este ţesut din particule energetice şi orice corp şi obiect are propriul câmp energetic. Câmpul acesta conţine mii de parametri.


Fizicienii din toată lumea cercetează câmpul energetic uman cu metodele cele mai moderne. Câmpul energetic sau aura noastră se poate fotografia, măsura şi poate fi văzută în infraroşu. Pentru a avea o anumită imagine a valorilor pe care câmpul energetic le are, vom face apel la etaloanele de măsuri cunoscute, neexistând încă un sistem specializat de măsurători

Corpul uman este înconjurat de particule energetice, numite leptoni. La omul obişnuit, volumul leptonilor este între 3,5-4 mc de aer, la cei cu capacităţi aşa-zise paranormale sunt 4,5-5,5 mc. Câmpul energetic conţine, de asemenea, spectrul de lumină cu o anumita frecvenţă. La omul obişnuit frecvenţa constă în 70% unde milimetrice, 15% centimetrice şi 15% decimetrice, cel cu capacităţi paranormale are cca. 85-95% unde milimetrice, 8-3% centimetrice şi 7-2% decimetrice.

Puterea energiei corpului depinde şi de polaritate. Corpul energetic reţine particule pozitive, negative şi neutre şi multe altele, cărora noi încă nu le cunoaştem denumirea. Cu cât volumul leptonic, procentul undelor milimetrice şi polaritatea pozitivă este mai mare, cu atât puterea de vindecare a bioterapeutului este mai mare.

Toate particulele se găsesc în permanentă mişcare. După legile fizicii ştim că ele vibrează, se atrag, se resping, se transformă în diferite tipuri de energie. Psihoparticulele sunt responsabile pentru planul psihoemoţional. Toate particulele penetrează corpul energetic şi fizic. Cel mai repede pătrund particulele informaţionale aducându-ne informaţia despre tot ce ne înconjoară aici şi în depărtare.

Totodată ele duc informaţia despre om în Univers, pătrund în corpul nostru alte particule. Corpul nostru fizic captează toate particulele prin suprafaţa pielii, prin puncte bioactive, care sunt cunoscute în acupunctură, prin creştet, prin mâini, prin picioare, prin respiraţie şi alimentaţie.

Creierul, ca o antena mare, concentrează toată informaţia şi cu ajutorul unor mecanisme şi a sistemului endocrin transformă structura parametrilor corpului energetic spre echilibrare normală a lor si corpul fizic devine sănătos. În cazul dezechilibrului scade funcţia unor sisteme, organe, celule. Apar diferite afecţiuni.

Toate particulele energetice vibrează, transmit informaţia de la una la alta. Aşa cum toate câmpurile umane se întrepătrund şi se intersectează, informaţia se transmite de la un corp energetic la altul, dar creierul prelucrând informaţia formează imagini despre tot ce ne înconjoară în natură şi ce reprezentăm noi ca fiinţe umane.

Întotdeauna câmpul energetic lasă o urmă pe tot ce am atins cândva, cui i-am strâns mâna, pe cine am alintat sau l-am lovit, pe toate obiectele care ne-au fost dragi, ne menţine legătura între noi şi cei ce ne sunt apropiaţi. Fiecare fotografie este o urmă energetică. Fiecare casă sau apartament au impregnat toată informaţia despre cei ce au locuit sau locuiesc în casă, dar şi despre bucuria sau necazurile, certurile acelora care au trăit aici. De aceea, la mutarea în casă nouă, se impune refacerea zugrăveli şi o sfeştanie casei.

Deseori se simte că unele obiecte sau lucruri fac bine, bucură, altele aduc ghinion. Unii oameni atrag, alţii resping, etc. Toate lucrurile acestea se petrec la nivel energetic, adică al subconştientului.

Se ştie ca unii oameni au un instinct foarte dezvoltat şi presimt unele lucruri dinainte. Asta înseamnă că subconştientul lor este puternic şi dacă îl ascultă se vor descurca mai bine în viaţă. Informaţia se transmite de la om la om, de la om la obiecte şi invers. Aşa stau lucrurile pe planeta noastră şi în tot Universul.

Energiile cosmice influenţează tot ce se găseşte în Univers şi pe Terra. Toate câmpurile fiinţelor vii şi ale naturii se influenţează reciproc. Pentru păstrarea armoniei câmpului bioenergetic ajutorul vine de la psihoparticulele care se transformă prin epifiză şi echilibrează planul psihoemoţional. Când funcţia epifizei este scăzută şi câmpul energetic este dezechilibrat, apar diferite afecţiuni ale sistemului nervos central şi vegetativ.

Epilepsia şi alte boli ale sistemului nervos sunt provocate de un dezechilibru energetic foarte profund. Există rezolvate foarte multe cazuri de epilepsie şi comportament neadecvat, prin echilibrarea câmpului energetic.

Puterea psihoenergiei depinde de gândirea omului. În ultimii 50 de ani s-a uitat de puterea gândirii care poate fi pozitivă, adică constructivă, sau negativă, adică distructivă. Fiecare gând, pune în mişcare particule din biocâmpul uman. Le concentrează, le ţine în câmp sau le trimite în afara lui. De aceea este foarte important ce gândim. Fiecare gând încă neformat, nepronunţat, deja a şi ajuns la destinaţie. Fiecare gând formează în câmpul eteric o formă energetică (formă-gând) de sine stătătoare.

Gândurile de aceeaşi polaritate şi frecvenţă (fie pozitivă, fie negativă) se adună, se măresc în volum.

Gândurile pozitive de pace, dragoste, bucurie, calmează, echilibrează fizic şi psihic, ajută să se comunice mai bine, să se reuşească în rezolvarea problemelor, să fie văzut viitorul cu optimism, chiar şi având unele greutăţi în viaţă. Ajută la a menţine structura câmpului energetic, primită prin naştere, într-un echilibru armonios, la păstrarea sănătăţii corpului fizic şi la trecerea mai uşoară prin toate încercările vieţii. Gândurile pozitive vibrează la un nivel înalt şi ridică în plan spiritual. Ajută la realizarea ca om şi în toate celelalte planuri: fizic, psihic, material şi psiho-emoţional.

Gândurile negative de invidie, gelozie, ură, mânie, bârfele, blestemele, farmecele, toate nemulţumirile au vibraţii de frecvenţă joasă. Acest câmp concentrează mai multă energie negativă din mediul înconjurător şi iradiază toate particulele negative, încărcând negativ pe toţi şi tot ce îl înconjoară. Ori de cate ori ne dorim un lucru foarte mult, noi îl construim pe plan mental. Orice gând distrugător, adică negativ, începe să existe la acel nivel de vibraţii joase.

Toţi suntem legaţi prin câmpuri energetice şi gândurile noastre. Lumea în care trăim nu poate fi înţeleasă ca o colecţie de entităţi independente trăind într-un fundal fixat static al spaţiului şi timpului. Dimpotrivă, este o reţea de relaţii, proprietăţile fiecărei entităţi fiind determinate de relaţiile cu celelalte entităţi. Relaţiile ce se formează în lumea noastră sunt relaţii cauzale.

Aceasta înseamnă că lumea nu este alcătuită din obiecte, ci din procese prin care lucrurile se întâmplă. Particulele elementare nu sunt obiecte statice care doar se află acolo, ci procese ce transportă câţiva biţi de informaţie între evenimentele prin care ele interacţionează, dând naştere unor procese. Aceasta explică faptul că agresiunile psihice deseori sunt făcute inconştient.

Oamenii încă nu şi-au dat seama de puterea gândirii. Ei nu ştiu, dar creează ceva ce are o viaţă proprie în natură. Ceva ce nu se distruge, rămâne aici lângă noi şi influenţează toate planurile vieţii noastre. Nu e bine să emitem gânduri negative, căci ele se vor întoarce într-un fel sau altul de unde au plecat şi mult amplificate în puterea lor negativă, fiindcă în călătoria sa gândul negativ a mai captat şi alte gânduri negative de vibraţie joasă.

Ştim proverbul „Tot ce se aseamănă se adună”. Cu cât se strânge mai multă energie negativă în câmpul energetic, cu atât mai mult se va crea dezechilibru energetic, fizic, psihic si spiritual. Formele-gând, plutind prin spaţiu, influenţează alte fiinţe vii, le poate afecta sau îngreuna starea celor ce ne înconjoară acasă, la serviciu, în mijloacele de transport şi oriunde ne aflăm noi.

Din punct de vedere spiritual, răul este o energie întunecată, care, provenind din anumite surse, are posibilitatea de a se răspândi rapid în atmosfera psihică, infestând-o. După cum aerul este indispensabil plămânilor, atmosfera psiho-mentală hrăneşte mintea cu idei, emoţii, intenţii. Poluarea gândurilor, a sentimentelor, este un fenomen la fel de real şi grav ca şi poluarea aerului. Agresorul psihic preia din spaţiu o mare cantitate de energie malefică, pe care o dirijează asupra victimei. Acest flux energetic otrăvitor invadează organismul fiinţei agresate, tulburându-i funcţiile vitale, psihice, mentale.

La baza atacurilor psihice pot sta motive diverse, unele de-a dreptul naive, altele îngrijorător de grave. Printre acestea se află: lipsa de loialitate între concurenţi; setea de parvenire prin distrugerea celor competenţi; dorinţa de a ieşi în evidenţă cu orice preţ, complexul culpabilităţii persistând ca o obsesie periculoasă în mintea celui ce atacă; răutatea specific femeiască, manifestată atunci când apar rivale atrăgătoare; lupta bărbaţilor pentru a li se recunoaşte inteligenţa şi farmecul viril; tendinţa de eliminare a adversarilor politici; răzbunarea unor conducători pe supuşii recalcitranţi; practica anihilării celor consideraţi duşmani, pe fronturile vizibile şi invizibile ale veşnicelor războaie; lupta dintre diversele doctrine politice, filozofice, religioase, etnice; neobosita concurenţă între agenţii secreţi; setea de câştiguri băneşti a specialiştilor în magie neagră; boala psihică, cu dorinţe ucigaşe, unde aş pune pe primul plan paranoia.

Atacul energetic se manifestă asupra corpului nostru energetic şi are în vedere crearea unor blocaje energetice, pierderea de energie vitală sau chiar decesul celui în cauză. Acesta poate fi făcut conştient şi din răutate, sau inconştient (vampirismul energetic), poate fi direct sau indirect, se poate petrece ziua sau noaptea (când omul este mai deschis energetic şi nu se poate proteja conştient) şi poate fi provocat de una sau mai multe persoane şi îndreptat, de asemenea, asupra unei persoane, a unei colectivităţi sau a unei comunităţi.

Corpul nostru fizic este înconjurat sau aflat în imersiune în fluidul unui câmp de forţă energetic, ce urmăreşte conturul corpului şi care, deşi ar putea fi asemănat cu o umbră, este, mai degrabă, ca un „frate geamăn“.

Acest corp geamăn, deşi invizibil, poate fi perceput de cineva care este sensibil şi a cărui capacitate de percepţie vizuală depăşeşte plaja de vibraţii a vederii normale, cu ajutorul ochilor, ca fiind o luminiscenţă albăstruie, pe care unele persoane cu capacităţi de extrasenzoriale o numesc „eterică“. Este „Corpul energetic“, el dă energie şi „modelează“ corpul fizic, are aproximativ aceeaşi formă cu acesta, fiind nu numai o extensia lui, ci şi o „formă“, deoarece el dă posibilitatea corpului fizic să îşi menţină caracteristicile şi forma. El dă energie corpului fizic distribuindu-i putere vitalizatoare care îl încarcă cu dinamism.

Corpul energetic poate fi privit ca un corp de natură electromagnetică. Aflat între realitatea fizică şi cea non-fizică el transformă cele mai delicate şi eterice energii non-fizice, decodifică şi transmite informaţii corpului fizic. Dar, din păcate, vibraţiile energiilor decodificate nu sunt tot timpul pozitive, ci şi negative, iar acestea vor duce la intruziuni, lipsă de armonie, blocaje (în chakre) sau defecţiuni care se vor manifesta mai devreme sau mai târziu asupra părţii corespunzătoare din corpul fizic, sau chiar a întregului.

Printre informaţiile decodificate în câmpul energetic sunt şi cele furnizate de gândurile celor din jur, mai ales atunci când sunt programate şi direcţionate către noi. Gândurile pozitive au, în general, un efect benefic, deoarece menţin starea de armonie în interiorul corpului energetic, pe câtă vreme gândurile negative provoacă acorduri dizarmonice în undele de energie şi, odată decriptate, oferă individului direcţia de acţiune dorită de emitent sau contribuie la apariţia unei afecţiuni sau boli.

Gândul este o forţă, o energie, dar este de asemenea o materie foarte subtilă care lucrează într-o regiune foarte îndepărtată de planul fizic. În stare abia creată, gândurile pe care le formăm nu ating, încă, materia densă, vizibilă; ele nu ating şi nu fac să vibreze decât ceea ce se apropie cel mai mult de natura lor, adică elementele cele mai subtile care există în noi sau în alţii.

energeticdefence

„Gândirea este un limbaj interior, deci tăcut, care consumă procesul de încercare-eroare-reuşită pe plan mintal”2. Gândirea, ca proces de gândire, este, în esenţă, răspunsul activ al memoriei în orice fază a vieţii. Includem în gândire răspunsurile intelectuale, emoţionale, senzoriale, musculare şi fizice ale memoriei. Toate acestea sunt aspecte ale unui proces indisolubil. A le trata separat ar înlesni fragmentarea şi confuzia. Toate acestea sunt un proces de răspuns al memoriei la fiecare situaţie efectivă, răspuns care, la rândul său, conduce la o contribuţie suplimentară la memorie, condiţionând astfel gândirea viitoare.

Una dintre cele mai timpurii şi mai primitive forme de gândire este, de exemplu, chiar amintirea plăcerii sau durerii, în asociere cu o imagine vizuală, auditivă sau olfactivă, ce poate fi evocată de un obiect sau o situaţie. În cultura noastră se obişnuieşte să se privească amintirile ce implică un conţinut imagistic ca separate de cele ce se referă la simţăminte. Este clar totuşi că întregul înţeles al unei astfel de memorii este doar asocierea imaginii cu simţământul produs de ea, care, împreună cu conţinutul intelectual şi reacţia fizică, constituie totalitatea unei judecăţi de tipul dacă ceea ce este reamintit este bun ori rău, dezirabil sau nu etc.

Este clar că gândirea, considerată ca un răspuns al memoriei, este în mod fundamental mecanică în ordinea sa de operare. Fie este o repetiţie a unei structuri anterior existente, extrasă din memorie, fie este un anume aranjament şi o anumită organizare a combinaţiilor acestor amintiri în structuri mai avansate de idei şi concepte, categorii etc.

Aceste combinaţii pot dobândi un anume tip de noutate, rezultând din interacţiunea întâmplătoare a elementelor de memorie, dar, evident, o asemenea noutate este încă în mod esenţial mecanică (ca noile combinaţii ce apar într-un caleidoscop). Nu există, în procesul mecanic, nici un motiv inerent pentru care gândurile care apar ar trebui să fie relevante ori să se potrivească cu situaţia reală care le evocă.

Percepţia dacă unele gânduri particulare sunt relevante sau potrivite pretinde întrebuinţarea unei energii care nu e mecanică, o energie numită inteligenţă. Aceasta din urmă poate percepe o nouă ordine sau o nouă structură, care nu reprezintă doar o modificare a ceea ce este deja cunoscut sau prezent în memorie. De exemplu, se poate lucra asupra unei probleme încurcate o bună bucată de timp.

Deodată, printr-o iluminare, se poate vedea irelevanţa unui întreg mod de gândire al problemei, o dată cu o abordare diferită, în care toate elementele se potrivesc într-o ordine nouă şi într-o structură nouă. În mod clar, o astfel de străfulgerare este esenţialmente un act de percepţie mai degrabă decât un proces de gândire, deşi mai târziu el poate fi exprimat în gândire. În acest act este implicată tocmai percepţia prin intermediul minţii a ordinilor abstracte şi a relaţiilor, cum ar fi identitatea şi diferenţa, separaţia şi legătura, necesitatea şi contingenţa, cauza şi efectul etc.

Gândirea, ca energie, ca vibraţie şi forţă este percepută de anumiţi centri care sunt dotaţi cu antene: aceste antene, situate în creier sau chiar mai sus, în planul eteric, se pun în vibraţie şi trimit mesaje altor aparate; în acest moment, în tot corpul se produc înregistrări, cuplări, circulaţii de forţe, de energii. Imediat ce se stabileşte comunicarea, energiile circulă şi pot produce efecte în materie.

În acel moment gândul este puternic, se manifestă în plenitudine: trece prin ziduri şi obiecte, se poate realiza, acţionează asupra materiei. Fiecare gând se materializează: fiecare gând, dorinţă, intenţie, fiecare idee are formă, culoare, dimensiune, iar pentru a le vedea este suficient să privim în jur. Dar aceste efecte nu sunt imediate.

Gândirea este capabilă să atingă materia, dar ca să poată acţiona asupra obiectelor sau fiinţelor, gândul trebuie condensat: lucrând mult timp asupra unor creaţii mentale, adăugându-le chiar particule din propria lor materie, oamenii ajung să îmbrace aceste forme gânduri de materie psihică.

Anumiţi indivizi o pot face rapid, pentru că ei cunosc tehnicile ce permit materializarea unei forme gând, pentru ca ea să devină vizibilă şi tangibilă. Atâta timp cât oamenii au gânduri şi dorinţe divine, totul este armonie, dar când oamenii sunt răi, răzbunători, cruzi, gândurile şi dorinţele lor pot chiar să ucidă.

Dar să nu uităm că suntem şi emitenţi de gânduri şi implicit, putem fi şi cei care atacă energetic pe cei din jur.

Câmpul fiecărui om conţine câte un set de programe care determină interrelaţiile sale cu lumea şi cu oamenii. Sentimentele de dragoste, ură, supărare pe care le nutresc cei din jur faţă de om corespund cu stricteţe de ceea ce este sădit în karma acestuia. De aceea există oameni care sunt în permanenţă jigniţi, care suferă traumatisme, care sunt invidiaţi etc.

În câmpul omului sunt conţinute programe informaţionale ale atitudinilor faţă de el însuşi şi programe ale atitudinii acestuia faţă de alţi oameni. Când împotriva noastră se întreprinde ceva neplăcut, nu e bine să răspundem în acelaşi fel. Ne putem opune doar la nivel fizic, însă la nivelul câmpului şi la nivelul spiritual trebuie să ne păstrăm întotdeauna o atitudine de smerenie, de blândeţe, să manifestăm iubire faţă de oameni şi să ţinem minte că orice neplăcere este cauzată de imperfecţiunea noastră.

Acest lucru ne curăţă karma, ne fereşte de boli, ne ameliorează destinul şi sănătatea copiilor. Irascibilitatea în raporturile cu oamenii, răutatea constituie o tentativă de atac bioenergetic nu numai asupra unui individ ci şi asupra Universului, provocând deformări ale structurii câmpului.

Cum se petrece atacul psihic? Conştient din partea unor oameni, inconştient şi răutate din partea altora. Poate fi direct sau indirect. Poate fi ziua sau noaptea, când omul este mai deschis energetic şi nu se poate proteja conştient. Poate fi provocat de una sau mai multe persoane. Trimis de rude, vecini, duşmani sau de oameni străini (vrăjitori). Poate fi îndreptat asupra unei persoane, a unei colectivităţi sau a unei comunităţi.

Agresiunea info-energetică se realizează şi prin intermediul emisiilor de fascicule de unde, de anumite frecvenţe, care afectează organele şi organismul uman, care fac obiect de studiu al noii discipline de biofizică cunoscută sub denumirea de psihotronică. Psihotronica este definită ca fiind disciplina biofizică ce studiază interacţiunile psihice la distanţă. Obiectul de studiu al psihotronicii în constituie fenomenele parasenzoriale (paranormale) care sunt denumite şi fenomenele PSI.

Cercetările biofizice asupra organelor şi organismelor sistemelor biologice au stabilit că energetica acestora se manifestă sub forma unor câmpuri electromagnetice cu o anumită frecvenţă a vibraţiilor, dependentă de starea de repaus sau mai mult, ori mai puţin, excitată a lor. Putem face o simplă analogie. Ascultăm un post de radio sau vizionăm un post de televiziune. Dacă se intervine cu un alt emiţător pe frecvenţele de emisie ale acestora se perturbă acurateţea mesajelor respective. Putem altera hotărâtor emisia lor.

Aşa se întâmplă şi cu efectul acelor emisii suprapuse peste frecvenţele organelor sau organismele sistemelor biologice. Aceste emiţătoare sunt foarte variate fiind cunoscute sub denumirea de arme psihotronice. Dar, aşa cum este cunoscut, suntem înconjuraţi continuu de instalaţii, maşini şi dispozitive de tot felul, de la uzine, reţele electrice de înaltă sau joasă tensiune, la diverse aparate casnice de bucătărie, aparate radio, televizoare, telefoane mobile etcetera, toate emiţătoare primare sau secundare de unde care ne afectează sănătatea. Dacă unele dintre acestea sunt dăunătoare ca efect secundar, sunt emiţătoare realizate special pentru efect direct distructiv asupra organismelor vii.

Cum se simte atacul psihic? Atacul psihic provoacă dezechilibru pe toate planurile, acutizează afecţiunile cronice, pot sa apară afecţiuni noi, schimbă comportamentul, duce la disconfort total. Dacă omul nu iese repede de sub atacul energetic, starea lui se agravează mai profund, chiar poate duce la dezvoltarea tumorilor şi la moarte.

Cum ne apărăm? Metodele de apărare sunt vechi de când lumea şi sunt aceleaşi, diferă doar modul în care sunt spuse şi povestea în care sunt integrate. Exemplele la îndemână le avem din totdeauna: Biblia care ne învaţă să întoarcem celalalt obraz, budismul care ne învaţă că la rău să răspundem cu bine şi nu în ultimul rând fizica care ne învaţă că o energie de sarcină negativă se atrage doar cu una de sarcina pozitivă. Credinţa este un mijloc eficient de combatere a atacului energetic prin energia pozitivă produsă prin însăşi actul de credinţă, de rugăciunea însoţitoare a acestuia adresată marelui anonim cum spune Lucian Blaga.

Un atac energetic va fi anihilat printr-o emanaţie de energie pozitivă. Şi atunci ? Cum ne apărăm de un atac energetic ? Simplu, trebuie să fim buni, să gândim bine la adresa semenilor şi să nu facem rău. În linii mari, parapsihologia ne învaţă , la fel ca toate religiile să fim oameni şi să nu facem rău, numai că parapsihologia complică atât de mult povestea încât omul obişnuit nu mai înţelege pilda care trebuie trasă.

Un atac energetic poate fi suprimat printr-un act emanat de la un proces de educaţie corespunzător unor gânduri pozitive însuşite în familie, şcoală sau societate. „Familia e o comunitate de dragoste, iar societatea – oraşul, întreprinderea, precum şi satul – una de dreptate. Dragostea e dăruire, deci pornire centrifugală, în care fiecare vrea să facă totul pentru celălalt. În schimb, justiţia socială e dreapta balanţă, care frânează egoismele, stabilind limita unui, în graniţa celorlalte. Cumpănă justă intervine în dragoste, deoarece fiecare vrea să dăruiască. Dar drumul ei, fireşte, este mult mai generos şi prin aceasta mai frumos.

Şcoala face trecerea de la comunitatea de dragoste a familiei la cea de dreptate a societăţii. Precum tot ea aduce şi programarea sistematică şi regulată a muncii. Ea pregăteşte, astfel, atât cetăţenii, cât şi profesioniştii. În şcoala generală, care e baza întregului învăţământ, pregătirea e teoretică şi cetăţenească. În cea profesională, inferioară, medie şi superioară, accentul a trecut pe meserie şi disciplinele teoretice, pe care profesiunea se bazează”.

„Rugaţi-vă pentru cei ce vă blestemă şi binecuvântaţi-i pe cei care vă urăsc!”. Aceasta este cea mai puternică apărare împotriva nenorocirilor, bolilor şi a aceea ce numim “deochi”.
Câteva cuvinte de înţelepciune:

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor

batjocoritori”. (Ps.1,1).

„Fereşte-ţi limba de rău şi buzele de cuvinte înşelătoare” (Ps.34,13) „Nu te mânia pe cei răi şi nu te uita cu invidie la cei care fac

răul, căci sunt cosiţi ca iarba şi se veştejesc ca verdeaţa” (Ps.37,1-2) „Nimeni nu este mai sclav decât acela care crede că este
liber”. (Goethe).

„Iubire şi credinţă eterne să aveţi mereu în suflet” (Vers final la Bărbierul din Sevilla)

„Creştinul bun trebuie să se ferească de matematicieni şi de toţi cei ce perorează preziceri deşarte. Există deja pericolul ca matematicienii să fi făcut un pact cu diavolul pentru a întuneca spiritul şi a pune omul în cătuşele iadului” (Fericitul Augustin)

„Matematica este mijlocul prin care putem înţelege Universul”,

Pytagora

“Legile naturii sunt scrise în limbajul matematicii”. (Galileo Galilei)

„Nu poţi să înveţi ceva pe cineva. Poţi doar să-l ajuţi să găsească răspunsul în el însuşi”. (Galileo Galilei)

„Nu am întâlnit niciodată un om atât de ignorant încât să nu am ce să învăţ de la el”. (Galileo Galilei)

“Scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile, ci chiar să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi, făcându-i mai buni”. (HIPPOCRATES)

„Răutatea întunecă spiritul întocmai ca norii lumina”. (Vasile Conta)

Evanghelia după Luca, 10.30-37: Iisus a zis „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au rănit, au plecat şi l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte de cealaltă parte. Un levit trecea şi el prin locul acela şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar, un samaritean, care era în călătorie, a venit la el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat şi i-a legat rănile, turnând peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe animalul lui, l-a dus la o casă de poposire şi a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” Cel care şi-a făcut milă cu el – zise învăţătorul. „Du-te şi fă şi tu la fel”, i-a zis Iisus.”[1]

SURSE

  1. Coman Gheorghe – “Psihologia Cuantica”.
  2. Foto: Internet

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Departamentul Național de Informații!

Departamentul Național de Informații (DNI) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul “join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul Național de Informații (DNI)!

Departamentul Național de Informații (DNI)

Departamentul Național de Informații (DNI) este o organizație neguvernamentală fără personalitate juridică. Departamentul Național de Informații (DNI) a fost înființat la data de 15 august 2013.

You may also like...

Cookie Consent with Real Cookie Banner