Fiecare fiinţă umană este caracterizată de o energie specifică, ce determină o anumită stare generală a minţii şi a sufletului

Distribuie!

“Să ştii că am întâlnit persoane care afirmau în batjocură că vor avea suficient timp după aceea să „plătească” greşelile pe care le săvârşesc în prezent, am spus eu. Personal, consider că aceasta este o viziune foarte păguboasă asupra realităţii.

Este adevărat că, în inconştienţa şi ignoranţa lor, mulţi oameni se lasă ademeniţi de vocea minţii şi nu de cea a inimii. De pildă, unii sunt tentaţi să profite cât mai mult şi într-un mod egoist de „plăcerile” vieţii şi să nu ţină cont de seminţele rele pe care le seamănă atunci.


Aceste persoane se gândesc că vor avea destul timp mai apoi în viaţă pentru â „consuma” aceste efecte negative sau, cu alte cuvinte, pentru a le plăti. Trebuie să-ţi spun însă că aceasta este dovada unei mari prostii; este oarecum la fel cu a spune că vrei să intri în nămolul mizerabil al unei mocirle, pentru ca după aceea să ieşi şi să te speli de el.

Desigur, aşa ceva este posibil, dar va implica mult efort şi va antrena o mare pierdere de timp pentru a te curăţa de „noroiul” cu care te-ai mânjit. Care să fie atunci folosul unei astfel de acţiuni? Meritele pe care le-ai cumulat cu greu într-o anumită perioadă vor fi repede anihilate de acţiuni rele care nu îţi aduc decât o aşa-zisă satisfacţie parţială şi efemeră.


Realizam că o asemenea perspectivă sumbră era asemănătoare cu o muncă de Sisif şi singura explicaţie pe care o găseam în cazul celor care procedează aşa era aceea a slăbiciunii lor în faţa tentaţiilor efemere ale lumii materiale.

Înţelesesem faptul că acestea dau naştere destul de repede unor emoţii negative în fiinţa umană, deoarece este firesc ca preocupările grosiere şi inferioare, cum ar fi tendinţa avidă pentru câştig, luxul opulent, faima şi lupta pentru putere să genereze în om sentimente de lăcomie, insensibilitate, răutate, invidie, egoism, mânie sau răzbunare. L-am întrebat pe Repa Sundhi în ce măsură toate aceste emoţii negative afectează aura umană.

— De fapt, ele sunt energii subtile cu o frecvenţă de vibraţie grosieră. Dacă nu sunt îndepărtate repede, adică dacă nu se renunţă repede la ele pentru a fi înlocuite cu opusul lor, se vor „fixa” la nivelul aurei şi al diferitelor organe ale trupului, făcând să apară tulburări psihice, boli şi afecţiuni grave. În mod asemănător se prezintă situaţia şi în cazul aurei Pământului, care este profund influenţată de aura fiinţelor umane ce trăiesc la suprafaţa lui.

Din păcate, situaţia actuală a aurei planetei este destul de critică, deoarece în prezent ea poate fi asemă¬nată cu aura unui om grav bolnav. Într-o astfel de situaţie, în mod firesc trebuie să urmeze un „tratament” de purifi¬care şi de vindecare a bolii. Şi, la fel ca în cazul omului, planeta va înregistra şi ea „convulsii” sau alte fenomene asemănătoare, pe care oamenii care trăiesc la suprafaţa ei le percep drept fenomene apocaliptice.

Nu e nimic supranatural în asta, ci doar un efect de contrabalansare a „încărcăturii” negative, adică a karmei negative a pla¬netei, care a ajuns la o valoare critică şi care influenţează astfel destinul omenirii. Am discutat şi cu Elinor despre unele aspecte legate de destin şi cred că am înţeles mecanismul lui de formare, i-am spus atunci lui Repa Sundhi.

Da. În principiu, procesul este destul de simplu. Fiecare fiinţă umană este caracterizată de o energie specifică, ce determină o anumită stare generală a minţii şi a sufletului. Starea generală va crea mai apoi canalele prin care se vor manifesta unele tendinţe mentale dominante, care sunt corelate cu trăirile şi cu energia pe care o are acea fiinţă umană. În continuare, tendinţele dominante vor genera un întreg lanţ de alte obiceiuri şi tendinţe, care vor structura în cea mai mare parte destinul viitor al acelei persoane.

Aşa se explică de ce unii oameni care au o energie grosieră manifestă, de asemenea, trăiri grosiere şi idei grosiere. Ei nu se mulţumesc cu părerile pe care le au, ci încep să îi judece şi pe alţii după propria lor răutate, după propriul lor scepticism şi după perversitatea de care ei înşişi dau dovadă.

Toate acestea se petrec pentru că ei nu concep că ceilalţi oameni ar putea fi altfel de cât sunt ei înşişi. În aceste condiţii, calea evoluţiei acestor fiinţe umane va fi dificilă şi îndelungată, deoarece ele nu au încă trezite focarele de forţă benefică în structura lor sub¬tilă şi tocmai de aceea nu au cu ce să susţină o viaţă echilibrată şi armonioasă.

În felul acesta poţi să înţelegi de ce anumite salturi spirituale nu se produc peste noapte. În cazul unei fiinţe care abia începe să se trezească din punct de vedere spi-ritual într-o existenţă, cumulările de energie spirituală pe care ea le are nu sunt atunci suficient de mari, adică ele nu sunt predominante.

Trăirile şi stările cu care ea se con¬fruntă într-o astfel de condiţie vor fi amestecate, adică unele vor fi bune, dar cele mai multe vor fi rele. Aceasta va genera o fluctuaţie continuă a fiinţei între poli opuşi, care se datorează mai multor factori, atât interni cât şi externi. De exemplu, dacă în natura acelei fiinţe umane există acumulări malefice, atunci când intră în contact cu o ambianţă malefică ea va fi afectată şi va trăi din nou stări care îi repugnă.

O fiinţă eminamente benefică însă nu va avea nici un fel de reacţie malefică dacă se află în aceeaşi ambianţă negativă. Cel care are fie şi puţin cumul malefic în aura lui va simţi – e drept că într-o măsură foarte mică – acea ambianţă malefică; adică el va sesiza totuşi că acea ambianţă este rea. Prin contrast, o fiinţă care este total benefică, chiar dacă intră în acel mediu inferior, nu-l va percepe ca atare.

Desigur, ea îşi va da seama de natura lui după reacţiile celor care se află acolo, însă cu toate acestea ea va rămâne complet neafectată, pentru că în aura ei nu există focare sau punţi de legătură cu acele manifestări energetice. Acesta este un aspect foarte important şi tocmai de aceea vreau să-l înţelegi bine, a adăugat Repa Sundhi cu un ton apăsat.
După o scurtă gândire am rostit:

— îmi dau prea bine seama că este esenţial să acu¬mulez cât mai multe energii benefice şi elevate în aură, care atunci vor determina o stare de echilibru şi armonie în structura mea.
‘— Mai mult decât atât, aceste acumulări pe care o fiinţă le realizează în aura sa vor fi cele care vor declanşa mai apoi toate salturile care survin în evoluţia spirituală a fiinţei respective, a completat Repa Sundhi. Trebuie să ştii că prin acumulare apare totdeauna posibilitatea saltu¬lui evolutiv. Este bine că ai înţeles necesitatea cumulării care trebuie realizată la nivelul aurei, exclusiv în direcţie pozitivă; mai apoi, aşa după cum ţi-am spus, aceste acu¬mulări se vor însuma şi vor genera premizele saltului spiritual, al evoluţiei accelerate.

Aceeaşi lege e valabilă şi în cazul regresului spiritu¬al, adică al involuţiei. În acest caz însă nu mai este vorba despre un salt, care e asimilat cu a merge înainte, ci de o cădere, de o prăbuşire a fiinţei în genunile răului. Atâta timp cât în om mai persistă răul, el va fi vulnerabil, pen¬tru că ceea ce deja există în acea fiinţă va atrage mereu ceva care este asemănător.

Şi atunci, cum vom mai reuşi să acumulăm merite şi energii benefice? am întrebat contrariat.
Există destule posibilităţi de a folosi voinţa individuală pentru a anihila acumulările negative. De pildă, una dintre aceste posibilităţi este aceea de a se acţiona contrar tendinţei malefice care este resimţită atunci în fiinţă.

Dacă aceasta este pe cale să fie cuprinsă de o stare de mânie şi de furie, atunci ea va trebui să se controleze şi să-şi inducă, plină de răbdare, o stare de calm şi de iubire pentru fiinţa cealaltă, asupra căreia dorea să-şi proiecteze energiile ei malefice. Toate acestea implică însă efort, dar să ştii că fără efort nu se poate reuşi.
Eu mă simt încrezător şi dornic să depun acest efort! am spus, cuprins subit de o stare de bună dispoziţie.

Excelent, înseamnă că eşti optimist şi faci parte din categoria celor care deja au predominanţe benefice în aura lor. În schimb, pesimiştii sunt cei care au în structura lor energetică predominanţe malefice, negative, distructive.
Eram bucuros că înţelesesem aceste aspecte funda¬mentale ale existenţei şi evoluţiei în manifestare. Mi-am exprimat atunci recunoştinţa faţă de Repa Sundhi pentru răbdarea şi bunătatea pe care a dovedit-o explicându-mi acele adevăruri esenţiale, care mi se păreau foarte simple.

— Este adevărat că acum aceste lucruri îţi par a fi simple şi evidente, însă nu uita că nu poţi să ajungi la ele decât atunci când te „hrăneşti” cu esenţe.
Am aprobat clătinând din cap. Eram impresionat de forţa deosebită a cuvintelor pe care le rostea lama, de calmul şi de cunoaşterea lui profundă. Vorbele lui parcă se înfigeau pentru totdeauna în conştiinţa mea, luminându-mi înţelegerea. L-am întrebat atunci despre modalitatea prin care zeităţile din planurile subtile ale Creaţiei ajută omenirea şi întreaga planetă să traverseze acest prag critic al existenţei lor.

— Chiar şi în acest caz este tot o problemă de opţiune a oamenilor, mi-a răspuns Repa Sundhi. Entităţile angelice, zeităţile şi toţi cei care ajută la spiritualizarea planetei acţionează din proprie convingere şi dintr-un impuls altruist, însă ajutorul lor ar putea fi mult mai substanţial dacă oamenii ar invoca acest ajutor şi l-ar solicita în mod conştient. Acesta ar fi deja un pas important înainte, deoarece ar însemna că ei se trezesc din „amorţeală” şi realizează decadenţa la care a ajuns umanitatea. Rugile şi gândurile lor bune ar contribui imens la efortul de purificare a aurei subtile a Pământului.

Pe de altă parte, anumite entităţi subtile din planurile elevate ale Creaţiei impulsionează unele fiinţe umane prin învăţături sau revelaţii care sunt făcute în timpul stării de vis. Aceste manifestări sunt însă atât de vii şi de puternice, încât uneori ele se impregnează în conştiinţa celui care le trăieşte chiar mai bine decât alte evenimente cu care se confruntă în starea de veghe, în lumea fizică.”[1]

SURSE

  1. Radu Cinamar – 12 zile o initiere secreta in taramul tainic al zeilor, editura Daksha.
  2. Foto: Internet

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Departamentul Național de Informații!

Departamentul Național de Informații (DNI) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul “join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul Național de Informații (DNI)!

Departamentul Național de Informații (DNI)

Departamentul Național de Informații (DNI) este o organizație neguvernamentală fără personalitate juridică. Departamentul Național de Informații (DNI) a fost înființat la data de 15 august 2013.

You may also like...