Numai gândul este nemuritor şi poporul meu

Distribuie!

(Miron Costin)

miron_costin

….Locul acesta unde este acum Moldova şi Ţara Muntenească este drept Dacia, cum şi tot Ardealul şi Maramureşul şi cu Ţara Oltului. Aste nume mai vechi decât acesta, Dacia nu se află, în toţi câţi sunt istorici. Şi supt acel nume [Dacia] au trăit aceste ţări, până la al doilea descălecat cu Dragoş Vodă. Şi acum mulţi ne zic nouă, ţării noastre şi Ţării Munteneşti, streinii, Datzia, însă norodul, neamul locuitorilor nu şi-au schimbat numele său, că tot romanus, apoi cu vremea şi îndelungate veacuri romani, apoi români până astăzi….


 

mihai-eminescu

 

 

 

 

 

(Mihai Eminescu)

…Era un popor brav acela care a impus tribut superbei împărătese de marmură a lumii … Roma. Era un popor nobil acela a cărui cădere te împle de lacrimi, iar nu de disperare, iar a fi descendentul unui popor de eroi, plin de nobleţe, de amor de patrie şi libertate, a fi descendentul unui asemenea popor n-a fost şi nu va fi ruşine niciodată.


  Vai vouă, romani puternici! Umbră, pulbere şi spuză
Din mărirea-vă s-alege! Limba va muri pe buză,
Vremi veni-vor când nepoţii n-or pricepe pe părinţi –
Cât de naltă vi-i mărirea tot aşa de-adânc’ căderea.
Pic cu pic secând paharul cu a degradărei fiere,
Îmbăta-se-vor nebunii – despera-vor cei cuminţi
Moartea voastră: firea-ntreagă şi popoarele o cer. 

 

Densusianu

(

 

 

 

 

(Nicolae Densusianu)

…Istoria poporului român din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre este numai o lungă serie de lupte uriaşe răsboinice, ce a trebuit să le susţină cu multă vitejie şi devotament poporul român pentru apărarea ţerilor române, a naţionalităţii, limbii, religiunii şi libertăţilor sale…

…După cum vedem există o mare asemănare între limba geţilor şi limba latină

 

Gheorghe-I.-Bratianu

 

 

 

 

 

(Gheorghe-I.-Bratianu)

…O enigmă şi un miracol istoric, poporul român.

..Întorcându-ne la izvorul pururea limpede al istoriei naţionale, să ştim să culegem din experienţa îndelungatelor veacuri de încercări, de năpastă şi de suferinţă a strămoşilor, încrederea lor statornică şi senină în menirea şi puterile acestui neam; .. peste greutaţile prezente şi ameninţările viitoare, dincolo de îngrijorările ce ne cutremură, lecţia trecutului ne întăreste în credinţa ca nimic nu este pierdut, cât timp păstrăm, neînduplecată şi neştirbită, conştiinţa legăturii veşnice dintre acest neam şi pământul său.

                  

Mircea Eliade

  Mircea Eliade)

Printre neamurile fără noroc, ne număram în frunte noi românii (…). Istoria neamului românesc n-a fost decât o lungă, necontenită, halucinantă hemoragie. Ne-am alcătuit într-un uragan si am crescut în vifor. Popor de frontieră luptam şi muream pentru toţi. Muream mai ales, plătind miopia şi neghiobia altora . Istoria neamului românesc este alcatuită din atâta sânge şi atâta nenoroc datorită în primul rând, incapacităţii Occidentului de a vedea de unde vine primejdia. Pe noi, timp de cinci secole <<ne-a scos din istorie>> victoria Imperiului Otoman. Timp de secole, am luptat singuri. Harţuiam necontenit armatele turceşti, cu pretul pe care îl ştiam: traiul <<în afara istoriei>>. Istoria se facea în Apus, fără noi, dar datorită sângelui nostru. Occidentalii nu şedeau nici ei cu mâinile în sân, ci se luptau: dar se luptau între ei . Civilizaţia noastră ţăranească se adaptase nivelului vegetal la care se redusese istoria. Aşezările româneşti dispăreau şi reapareau cu aceeaşi ireluctibilă, misterioasă încapatânare a vegetatiei. În timpul acesta la o mie, două de kilometri, spre Apus, se înălţau catedrale, se îmbogăteau castele, se înfrumuseţau mânastiri şi oamenii aveau prilejul, măcar la răstimpuri, să citească pe sfinţi, pe teologi si pe poeăi. Să înţeleagă că sunt oameni şi să se bucure că traiesc omeneşte – iar nu ca fiarele salbatice prin munţi şi păduri, ca strămoşii noştrii, care nu aveau altă vina decât aceea de a se fi născut în calea răutaţilor. 

                                                                                  

simion-mehedinti

(Simion Mehedinti)

 …  Noi românii, suntem locuitorii cei mai vechi ai acestui pamânt, si anume unul din cele mai vechi popoare ale întregului continent. Istoricii pun de obicei începuturile vietii poporului nostru la cucerirea Daciei de catre Traian. (…) Nici ca se poate mai superficiala conceptia. Departe de mine de a scadea cât de putin meritele marelui împarat (…) dar (…) împaratul Traian este abia un episod în viata milenara a poporului nostru. Când a sosit el la Dunare, statul dac era de o suta Ľi mai bine de ani în culmea în floririi; era singura putere europeana capabila de a tine în cumpana Imperiul Roman. Si nu e de mirare ca ajunsese asa. La 513 î.e.n. când Roma stapânea doar câteva sate de pe malul stâng al Tibrului (nici cât Tara Bârsei), parintii nostrii de la Dunare, formau un neam mare, închegat Ľi puternic, care tinea calea în Balcani, celui mai mare monarh al Asiei, lui Darius al lui Histaspe….

…Părinţi din zile vechi-străvechi, smerit plec fruntea-n faţa voastră. E o cinste şi un noroc să vă fie cineva urmaş. Treimea vieţii voastre a fost cumpătarea, seninătatea şi omenia. Prin ele, v-aţi ridicat pe treapta cea mai înaltă a vredniciei omeneşti. (…)Dintru început, cumpătarea a fost lauda voastră cea mai mare. Când grecii şi romanii se îmbuibau la bachanalii şi saturnalii, pornindu-se pe desfrâu, voi dimpotrivă arătaţi o cinstire deosebită pustnicilor. Eraţi aproape creştini înainte de creştinism. Şi ce lecţie i-aţi dat lui Lisimah, urmaşul lui Alexandru Macedon, când s-a cercat să cotropească ţinutul dinspre gurile Dunării! Fiind biruit şi prins, l-aţi ospătat pe talgere de aur, voi mulţumindu-vă cu străchini de lut şi cu linguri de lemn. Cumpătarea a fost legea cea dintâi a vieţii voastre. Vechimea cuvântului arată vechimea virtuţii, căci nu din sărăcie venea înfrânarea, ci din judecată: nu în cele trupeşti, ci în cele sufleteşti puneaţi voi preţul traiului pe pământ…

 

alecu-russo

(Alecu Russo)

…Opreşte dacule, nu şti tu că adierea aceasta de viaţă care suflă de la munte a uscat lacrimile copilăriei mele, a dezmierdat visurile mele de tânăr şi mă găseşte iar după lungă despărţire, tânăr, îmbătrânit, cu fruntea brăzdată, cu inima sfărâmată, dezamăgit!   

                                                                                                                                                          

nicolae-iorga-

(Nicolae Iorga)

Este vorba de un popor care prin strămoşii săi îşi are rădăcini de patru ori milenare, aceasta este mândria şi aceata este puterea noastră. 

Pe lângă cei semănaţi sunt cei crescuţi; nou suntem crescuţi din pământDomnia noastră înseamnă o creaţie istorică solidă, venită dintr-un mare trecut, care trăieşte peste toate constituţiile pe care ni le-am dat, trăieşte până în epoca noastră . Satele dace nu au făcut decât să-şi continuie – sub forma română – o viață sătească tracă.

Numai întoarcerea noastră spre trecut ne dă forţa  faptelor de azi.

Stăpânirea romană în Dacia a fost un izvor de ordine şi propăşire.

 

Lucian_Blaga

 

 

 

 

 

(Lucian Blaga)

…Arheologii şi istoricii noştri ne spun că ciobanul nostru se îmbracă aproximativ ca şi ciobanul dac. Olarii din cutare sat de munte  lucrează probabil la fel cum lucrau acum două-trei mii de ani. În general, tot felul de a fi, ritmul vieţii, modul de a gândi, felul de a se purta, diverse acte, de la acela al aratului până la actul aproape ritual al mâncatului, proprii săteanului, fac impresia unui stil statornicit de mii de ani. Atrăgeam luarea aminte asupra unor caracterisitici milenare ale descântecelor noastre de vrajă. Anumite formule trebuie să aibă o vechime de mii de ani.

 

bratescu.voinesti_a 

(I. Al. Brătescu-Voineşti)

… N-a pierit nici o limbă a Dacilor, pentru că ei n-au avut o altă limbă proprie, care să fie înlocuită prin limba Romanilor şi n-au avut o astfel de limbă pentru simplul motiv că Dacii vorbeau latineşte. Limba Dacilor n-a pierit. Ea a devenit în Italia întai limba Romanilor care era o forma literară a limbii Daciei, iar mai târziu limba italiană; aceeaşi limbă a Dacilor, dusă în Franţa a ajuns întâi limba Galilor, iar cu timpul limba franceză; în Spania ea a devenit întai limba Iberilor, iar cu timpul limba spaniolă, iar aici a devenit cu vremea limba noastră românească.

 

Ion Antonescu

 

 

 

 

 

(Ion Antonescu)

…nici o furtună, nici o invazie, nici un cutremur, nici o ocupaţie, nici o lovitură, oricât de dureroasă, de nimicitoare, nu a putut să-i clintească pe românii din Dacia. Nimeni şi nimic nu ne va putea smulge din ea.Ne-am născut aici, suntem cei dintâi aşezaţi aici şi vom pleca cei din urmă…

Constantin_Daicoviciu

 

 

 

 

 

(Constantin Daicoviciu)

….De când s-a ivit picior de om pe pământul României – cu multe mii de ani înainte de nașterea României, pe amândouă laturile Carpaților a trăit aceeaşi seminţie de oameni, cu forme de viaţă asemănătoare, vorbind aceeaşi limbă, având aceleaşi credinţe.

 

 

 Tudor_Arghezi

(Tudor Arghezi)

…Din emoţie în emoţie, am simţit de câteva ori o lacrimă căzându-mi pe câte o filă. O să mă duc de m-ar lăsa puterile, la Orăştie să plâng la zidurile ei. Un nou univers mi s-a deschis fulgerător. Mi-aş permite să spui că sunt un om fericit, între constelaţii şi balsamuri. 

 

 

grigore-vieru

(Grigore Vieru) 

…Cine nu şi-a scris istoria cu sângele, acela sau n-a avut-o nicicând, sau crede că poate trai pe contul istoriei altora.

… Limba unui popor este istoria lui. Limba nu este a scriitorilor, a savanţilor lingvişti, a învăţătorilor de limbă şi literatură, ea aparţine poporului, celor care au trudit la ea de-a lungul veacurilor, înălţându-i strălucitoarea fiinţă, adică aparţine strămoşilor noştri.

 

adrianpaunescu

(Adrian Păunescu)

…Păstraţi-vă credinţa şi rămâneţi voi înşivă…

…Noi nu venim din gâzi şi din lichele,
Venim din lumea care-a zis: „No, hai!”
Avem în veci ca semne pe drapele
Pe Decebal, pe Ştefan şi Mihai.

 

Napoleon Savescu

(NapoleonSavescu)

..Noi nu suntem urmasii Romei…

E greu sa-i convingi la sfarsitul sec. XX pe oameni ca singurul popor care n-a venit de nicaieri in Europa suntem noi, daco-romanii. Noi n-am migrat de nicaieri. Aici ne-au gasit alte popoare, care au venit peste noi. La 2-3 metri sub pamant avem o civilizatie deosebita.

dacii au fost primii locuitori ai Europei. Apoi au venit peste ei grecii. Mai tarziu – slavii, ungurii, care au reusit sa patrunda in Transilvania abia in sec. XI. Si toate aceste popoare s-au gasit acuma ca sunt la ele acasa si ne pun conditii de intrare in Europa! Noi nu avem nevoie sa intram in Europa. dar Europa noi am fondat-o si nu trebuie sa rugam pe nici un cotropitor ca sa ne primeasca in tara noastra. Aici ne-am nascut, aici suntem si aici vom fi.

 

petre-tutea-3

 

 

 

 

(Petre Ţuţea)

… Poporul român e una din minunile lui Dumnezeu în marşul Lui pe pământ…

… Sunt roman si ca roman ma socot buricul pamantului. Ca daca n-as fi roman n-as fi nimic… “[1]

dacii_1966_2

SURSE

  1. https://daciqum.wordpress.com/2014/01/26/numai-gandul-este-nemuritor-si-poporul-meu/
  2. Foto: Internet

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Departamentul Național de Informații!

Departamentul Național de Informații (DNI) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul “join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul Național de Informații (DNI)!

Departamentul Național de Informații (DNI)

Departamentul Național de Informații (DNI) este o organizație neguvernamentală fără personalitate juridică. Departamentul Național de Informații (DNI) a fost înființat la data de 15 august 2013.

You may also like...

Cookie Consent with Real Cookie Banner