Munții Buzăului: Dispariții de persoane, apariții de OZN-uri, de­fectări ale aparatelor electrice, schelete de uriași, anomalii magnetice etc.

Distribuie!

“Una dintre zo­ne­le miraculoase, în care fenomenele paranormale sunt la ele acasă, este zona carpatică şi subcarpatică din preaj­ma Buzăului. Printre aceste fenomene se re­gă­sesc dis­pariţiile de persoane, apariţiile de OZN-uri, ape­le nu­mite vii, focurile vii, izvoarele radioactive, de­fectările inex­plicabile ale aparatelor electrice, voalarea filmelor foto, anomaliile magnetice, piscurile ce atrag fulgere, zo­nele cu un sol negru ca şi cum ar fi avut loc un in­cen­diu.

În plus, aici se găsesc Vulcanii Noroioşi, în aceste lo­curi s-au descoperit scheletele unor oameni giganţi, de aproape trei ori mai înalţi decât cei normali. Sunt zo­ne aproape sălbatice de o nebănuită frumuseţe, care de­clan­şează sentimente sublime. În unele locuri se ob­servă straturile geologice ridicate aproape pe verticală, în urma unor mişcări ale scoarţei terestre.


Dematerializările, călătoriile în timp, comunicările extrasenzoriale cu entităţi necunoscute au făcut să se îndrepte ochii multor cercetători către aceste locuri bizare. Unul dintre aceştia este Vasile Rudan, care a făcut experimente cu un grup de copii care dovedeau calităţi paranormale. Prin aptitudinile lor extrasenzoriale, aceştia au indicat, cu precizie, locul unde se află importante vestigii arheologice.

Rudan a observat că, atunci când cerul este senin, capacităţile acestor mici parapsihologi cresc. El a descoperit că acel cer, de o seninătate stranie, are o temperatură de culoare de 23.000 grade Kelvin. În mod normal, deasupra oraşelor, acest parametru se învârte în jurul a 16.000 grade Kelvin. Anomaliile magnetice şi energiile ciudate, manifestate pe acest tărâm, au influenţe asupra omului atât în plan material, cât şi în cel spiritual.


În perioada comunistă, Nicolae Ceauşescu, fiind in­format despre cercetările secrete în domeniul parapsi­ho­logiei efectuate de SUA şi URSS, a dat ordin ca în ca­drul Serviciului de Securitate al României să se în­fi­in­ţe­ze un departament special pentru descoperirea şi edu­carea unor persoane care dovedesc a avea capaci­tăţi paranormale, pe care să le pregătească pentru a fi fo­lo­site în acţiuni speciale.

Astfel, în anul 1968, pe­ri­oa­­da când în Cehoslovacia se desfăşura “primăvara de la Praga”, la data de 28 august, Ceauşescu a semnat un or­din ultrasecret, în virtutea căruia lua naştere De­par­ta­mentul Zero (DZ), cu o activitate independen­tă de cea a celorlalte departamente ale Securităţii. Co­or­do­na­torii acestei structuri urmau să informeze di­rect numai şeful Securităţii şi preşedintele ţării.

Ulterior, în anul 1972, a fost semnat un acord româno-chi­nez de co­la­bo­­ra­re între departamentele omoloage, exis­tente în fie­care dintre cele două ţări, cu activitatea le­gată de domeniul para­psihologiei. Având în vedere încărcătura de fenomene paranormale care se petreceau în zona subcarpatică a Bu­ză­u­lui, în secret şi-a desfăşurat activitatea de pregătire în domeniul parapsihologiei un asemenea grup, format din persoane dotate cu calităţi paranormale.

Iată un fenomen de dispariţie printr-o poartă de tre­c­ere într-o altă dimensiune, petrecut pe acele locuri bu­zoiene, fenomen care atunci când s-a petrecut a stâr­nit numeroase discuţii şi a pus multe întrebări fără a fi găsite răspunsuri vreodată.

În anul 1980, lângă localitatea Nucu, în locul nu­mit “la Tiharia”, se antrenau doi alpinişti brăileni, unii spun că erau prieteni, alţii că erau fraţi. Zona este muntoasă şi se află în apropiere de Întorsura Bu­zăului, la curbura Munţilor Carpaţi.

Cei doi escaladau o stâncă înaltă, izolată de masivul muntos. Pri­mul a urcat aproape de vârful stâncii, unde a observat că erau săpate în piatră nişte semne ciudate, des­tul de erodate de vremurile trecute peste ele. Ajungând sus, pe platforma îngustă a stâncii, a observat un obiect bizar, gălbui, asemănător unui lanţ.

Când a luat în mână obiectul pentru a-l vedea mai bine, tânărul a dispărut brusc sub privirea împietrită a celui care îl însoţea, aflat mai jos. Iniţial, acesta a cre­zut că este o glumă, dar când a realizat care este ade­vă­rul a alertat rudele din Brăila şi organele locale ale Mi­nisterului de Interne, care au şi început cercetările.

Unii spun că tatăl celui dispărut, alţii că fratele lui, cu pregătire de alpinist, a escaladat stânca, a zărit şi el obiectul aflat pe vârful ei, iar când l-a ridicat a dis­pă­rut şi acesta fără urmă. Jos se aflau zece persoane, printre care şi angajaţi ai Ministerului de Interne, care urmăreau ce se întâmplă. Apoi, totul a luat am­ploare.

S-au deplasat la faţa locului ofiţeri de Securita­te din Bucureşti, precum şi de la Departamentul Zero, de­partament despre existenţa căruia am scris mai sus. O echipă militară a izolat zona pe o rază de 100 de metri în jurul stâncii. Un elicopter adus pentru survolarea lo­cu­lui a făcut posibilă detalierea amănuntelor de pe vârful stâncii.

Astfel, a fost observat obiectul auriu, care era un gen de pârghie ancorată în piatra stâncii. Nu au putut fi stabilite alte detalii despre provenienţa aces­tuia. Conţinutul inscripţiilor de pe stâncă a fost cer­cetat atât în ţară, cât şi în afară, dar fără a-i putea fi făcută decodificarea. Ulterior s-a primit ordin de la Bucureşti să fie dinamitată stânca. După îndeplinirea or­dinului, pe locul respectiv a rămas un contur stră­veziu, verde deschis, asemenea unui abur, care a dis­pă­rut după câteva zile.

Am povestit această întâmplare pentru a întări credinţa în miracolul ascuns, existent pe aceste meleaguri. Dar ea nu este singura de acest fel petrecută în zona Buzăului. De altfel, în România se găsesc multe astfel de locuri în care se petrec fenomene paranormale (şi anormale, mai ales în această perioadă). Grădina Maicii Domnului ascunde multe mistere.”

Sursa: Romulus Popescu – https://jurnalul.ro/paranormal/fenomene-miraculoase-557230.html

Foto: tinutulbuzaului.org

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Departamentul Național de Informații!

Departamentul Național de Informații (DNI) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul “join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul Național de Informații (DNI)!

Departamentul Național de Informații (DNI)

Departamentul Național de Informații (DNI) este o organizație neguvernamentală fără personalitate juridică. Departamentul Național de Informații (DNI) a fost înființat la data de 15 august 2013.

You may also like...