HAR TIOS – Tatăl Nostru al dacilor – rugăciune dacică

Distribuie!

“Tatăl Nostru – Har Tios” este scrisă în Limba Pientra – limba dacilor scrisă pe pietre – limba, pe care o regăsim și astăzi în anumite temple dacice sacre din Munții Bucegi, Retezat, Ceahlău, din care s-a născut, desigur – Limba Oromanisa la sfârșitul veacului opt î.e.n.

DSC05863

Padina Crucii – Muntii Bucegi.

Strămoșii noștri geto-daci numeau această limbă ORO MANISA, sau DRAGO MANISA, ambele sintagme însemnând „Limba Curată – Grai Divin”, de unde româna are neologismele român şi romanţă precum şi arhaismul dragoman, care înseamnă „traducător”


Desigur, gramatica acestei limbi prezintă multe neregularităţi, ceea ce caracterizează limbile foarte vechi şi conservatoare. Ca un argument de moştenire directă din Oro Manisa, limba română are şi ea o gramatică foarte neregulată. Cercetând vocabularul şi gramatica textelor tăblițelor de la Sinaia, descoperim că acestea reflectă o profundă înrudire cu limbile zise „indo-europene” sau „indo-germanice”, în realitate atlantice.


Pe anumite tăblițe, potrivit cercetărilor, textele sugerează că, Oro Manisa era graiul vorbit de toți Zeii Geţi – Gebeleizis (Nebeleisisla – Zeul fulgerului, tunetului și ploii), Derzelas (Zeul traco-dac, Zeul cel mare al sănătății), Dionysos (Zeu al vegetației), Kotys (Zeița-mamă în mitologia traco-dacă), Bendis (Zeiță din zona dunăreană, Zeiță a Lunii, a pădurilor și a farmecelor, zeița dragostei și a maternității) la sfârşitul veacului al VIII-lea î.e.n.

har tios - DACAceastă sugestie, precum şi neregularităţile gramaticale conduc la concluzia că această limbă extrem de conservatoare este mai veche decât o considerau anumite medii științifice externe, mult mai veche decât sanscrita şi alte limbi europene, aspect care o plasează pe primul loc ca importanţă pentru studierea acestei familii lingvistice. Mai mult, din două texte de pe tăblițele de la Sinaia, se înţelege clar că strămoşii noştri cei mai vechi au fost Atlanţii, model de înţelepciune şi virtute, ale căror percepte le-au studiat Zeul Zamolxe şi Regele Burebista.

După Atlanţi, Dacia a fost şi centrul Imperiului Cerbilor, cunoscut sub numele de Troia, cu capitala pe ţărmul vestic al Mării Negre. „Cerbii”, cărora istoricii le spun Ionieni şi Dorieni, i-au zdrobit pe Aheii iredentişti, dar, mai târziu, Grecii au născocit „Iliada” şi „Odiseea”, atribuite lui Homer, ca să spele cumva ruşinea înfrângerii lor de către Troieni.


La Cerbi şi Căprioare se referă şi câteva oraţii de nuntă, în versuri, consemnate în tăbliţele de la Sinaia, cu un conţinut perfect asemănător cu cel al oraţiilor de nuntă româneşti, ceea ce demonstrează încă o dată că mitofolclorul românesc este moştenit de la Geto-Daci, mai multe însă, promitem să dezbatem într-o temă ulterioară.
Această minunată rugăciune era și este spusă de Fiii Soarelui în tăcere sau cu voce, atunci când Soarele răsare, denumită și Salutul Soarelui – desculți, cu privirea către Soare și mâna dreaptă ridicată deasupra capului, catre EL … pentru a te încărca bioenergetic (vezi poziția – Releul Tesla).

 

hqdefaultRugăciunea ”Har Tios” – ne-a fost transmisă în ”limba română” de Preotul Zamolxe – Moșul (Zeul Dac) nemuritor și fiu al Soarelui, precum și de Preotul Vulhila (cel care aude și duce vocea Zeilor), cel care a plecat și transmis învățătura/inițierile dacilor lui Zamolxe, dincolo de Lakhma – LohuMana (Germania, Danemarca, Irlanda din zilele noastre), state care făceau parte din Dacia cu mult timp în urmă, fiilor Luminii civilizației Zeilor Odin (Orin) și armoniei lui  Lug …

Potrivit izvoarelor antice, atât Zalmolxe (Zamolxis) Zeul suprem al geto-dacilor, Zeul tărâmului de dincolo, al morților și al viilor, reprezentând lumea subterană și viața de după moarte, cât și regele Deceneu, care a fost cea mai importantă personalitate de la începutul regatului dac, după cea a lui Burebista, au călatorit în Egipt de unde au primit învățăturile religioase. Preotul Deceneu este artizanul reformei morale şi religioase a statului dac, printr-o serie de măsuri menite să omogenizeze societatea geto-dacă. Strabon spune:

“Burebista și-a luat ca ajutor pe Deceneu, un bărbat vrăjitor, care umblase multă vreme prin Egipt, învățând acolo unele semne profetice, datorită cărora susținea că tălmăcește voința zeilor. Ba încă, de la un timp era socotit și Zeu, așa cum am arătat când am vorbit de Zamolxe”.

Deceneu este cel care îi îndeamnă, cu ajutorul regelui Burebista, pe daci la abstinenţă şi la o viaţă cumpătată, prin interzicerea culturii viţei-de-vie, Strabon spune (Geografia:VII,3,11) :

“Ca o dovadă de ascultarea ce i-o dădeau geții, este și faptul că ei s-au lăsat înduplecați să-și stârpească viile și să trăiască fără vin”

Tot Deceneu, se pare, că este cel ce a interzis poligamia, care se estimează că, anterior pontificatului său, era uneori întâlnită în Dacia. Mai mult, după stabilirea locuinţei preoţilor daci pe muntele Kogaion, el reformează pontificatul zamolxian, precum şi ierarhia socială, împărţindu-i pe daci în ordinul pilaţilor şi cel al comaţilor:

“pe bărbații cei mai de seamă și mai înțelepți pe care i-a învățat teologia, i-a sfătuit să cinstească anumite divinități și sanctuare, făcându-i preoți și dându-le numele de pileati”

imagesDatorită lui Deceneu, preoţii geto-daci au ajuns la un nivel de cunoştinţe înalt, lăudat, de pildă, de Dio Chrysostom în secolul I d.H. Tot în zona spiritualităţii poporului său, marele preot acţionează în direcţia împiedicării pătrunderii în Dacia a cultelor străine, considerate a fi perturbatoare spiritual şi corporal pentru dacii săi. Iată ce relatează Iordanes în lucrarea sa, Getica:

“Observând înclinaţia lor de a-l asculta în toate şi inteligenţa lor nativă, el i-a iniţiat în aproape toată filosofia, căci era maestru priceput în aceasta. El i-a învăţat etica, dezvăţându-i de obiceiurile lor barbare, i-a instruit în fizică, făcându-i să trăiască potrivit cu legile naturii, pe care goții (geții), transcriindu-le, le păstrează până azi [sec VI e.n.] cu numele de belagines; i-a învăţat logica, făcându-i superiori celorlalte popoare în ce priveşte mintea; arătându-le practica i-a îndemnat să-şi trăiască viaţa în fapte bune; demonstrându-le teoria, i-a învăţat să contemple cele 12 semne ale zodiacului, iar prin ele mersul planetelor şi toată astronomia, lămurindu-i cum creşte şi scade discul lunii şi cu cât globul de foc al Soarelui întrece măsura rotunjimii Pământului şi le-a expus sub ce nume şi sub ce semne cele 345 de stele trec de la răsărit la apus, ca să se apropie sau să se depărteze de polul ceresc.

sfinxul

Vezi ce plăcere (este) ca niște oameni prea viteji să se îndeletnicească cu doctrinele filosofice, când mai aveau puțin răgaz de războaie. Puteai să-l vezi pe unul cercetând poziția cerului, pe altul proprietățile ierburilor și ale arbuștilor, pe acesta studiind creșterea și scăderea Lunii, pe celălalt observând eclipsele soarelui și cum, prin rotația cerului, Soarele vrând să atingă regiunea orientală, este adus înapoi în regiunea occidentală. Getul se liniștește de îndată ce primește explicația acestor lucruri. Aceasta și multe altele, învățând Deceneu pe geți, prin știința sa, a strălucit în mijlocul lor ca o adevărată minune.”

RELIGIA GETO-DACILOR SE CARACTERIZEAZĂ PRIN URMĂTOARELE:

  1. Credința în Zalmoxis – Legile lui Zamolxe.
  2. Aniconism (include și interdicția scrisului religios).
  3. Rolul important al muzicii.
  4. Resurecția ciclică a zeului suprem.
  5. Inițierea (vezi și Mircea Eliade, Istoria Religiilor).

Pe lângă credință, Zamolxe i-a instruit pe geto-daci în medicină, dar nu numai. Discipolii săi sunt menționați de Platon care relatează concepția zalmoxiană „nu poți să vindeci trupul fără a ține seama de suflet”.  Învățăturile lui Zamolxe cuprindeau și cunoștințe profunde și complexe de psihologie, astronomie, însă erau conturate și forme ca matematica, medicina și geometria în spațiu. Chiar Iamblichus a spus că Zalmoxe a lăsat învățături discipolilor, în formă scrisă. Iordanes în Getica afirmă și el existența legilor și a învățăturilor scrise la geto-daci, de fapt la goți, întrucât el i-a confundat pe geți cu goții, atribuindu-le lui Deceneu.

Picture 172

DACIA.

Un aspect foarte interesant cu privire la asemănarea religiei dacilor cu ortodoxismul îl găsim în Revista de Studii Religioase Zalmoxis, care a fost editată de Mircea Eliade într-o perioadă critică în ceea ce privește opțiunile sale ideologice, și anume în 1937-1942 (din păcate, au apărut doar trei numere, recent republicate într-un excelent volum). Modul cum o descrie în Memorii este însă simptomatic pentru perspectiva științifică (și nu ideologică) a abordării:

„Mă hotărâsem să scot Zalmoxis în speranța că, pe de o parte, voi încuraja studiile de istorie a religiilor în România, iar, pe de altă parte, voi promova rezultatele cercetătorilor români, publicându-le într-o limbă de mare circulație. Nu există nici o catedră de istorie a religiilor la facultățile de litere și filozofie, deși Vasile Pârvan, Nae Ionescu, iar, de câțiva ani, eu insumi ținuserăm cursuri de istorie a religiilor. Mă interesa, de asemenea, «deprovincializarea» studiilor de folclor și etnologie comparată în România. Îmi propuneam să silesc folcloriștii români să ia în serios valoarea istorico-religioasă a materialelor pe care le adunau și le utilizau; să treacă, adică, de la faza filologică la momentul hermeneutic“

Așadar, rostiți această minunată rugăciune și vă veți simți excelent, veți sprijini profund la echilibrul dorit. Binele ajută întodeauna, nu uitați !!

Atta Unsar Thu In Himinai Veihnai Namo Thein,
Vimai Thiu Dinasus Theius Vairthai Vilga Theius,
Sve In Himina Gai Ana Airthai,
Hlaif Unsar Ana Thana Sinteinai Gif Uns Himina Daga,
Gah Aflet Uns Thati Skulan Biganima,
Gai Veis Thai Skulam Unsaraim, Gai Ni Brigais Uns In Frainstubru
Gah Akh Lausei Uns Af Thama
Ubilin Aunte Theina Ist Tindagardi EomOn AirthAiOnOs,
Gah Machs, Gah Vultans In Aivin.  AtaOn Amin.

Tradus: Tatăl Nostru, Tu, Care Ai Locul Tău In Lumină,
Sfânt Eşti Tu Şi Numele Tau – În Cer Şi Pe Pământ,
Aştept Darul Înălţarii Tale În Mine…
Sfantă E Voinţa Numelui Tău În Mine, În Cer Şi Pe Pământ.
Primesc Darul Harului Tău În Fiecare Zi,
Dă-Ne Darul Luminii Tale Şi Azi, El E Pâinea Noastră În Fiecare Zi.
Harul Tău Să Ne Dea Puterea Sfinţeniei Sufletului,
Dă-Ne Nouă Puterea Luminii Numelui Tău.
Tată Sfânt, Prin Puterea Luminii Numelui Tău,
Sufletul Nostru Cere Să Primească Binecuvântarea Luminii Tale
În Inima Dăruită Cu Puterea Crucii Harului Duhului Iubirii Şi Sfinţeniei Vieţii, AMIN!

SURSE: metamorfoze.wordpress.com, www.youtube.com/watch, dacii-lui-zamolxe.wikiforum.ro

HAR TIOS – TATĂL NOSTRU. Rugă pentru români.

SURSE

  1. http://www.departamentulalphacarpatica.ro/har-tios-tatal-nostru-ruga-sufletelor/

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Departamentul Național de Informații!

Departamentul Național de Informații (DNI) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul “join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul Național de Informații (DNI)!

Departamentul Național de Informații (DNI)

Departamentul Național de Informații (DNI) este o organizație neguvernamentală fără personalitate juridică. Departamentul Național de Informații (DNI) a fost înființat la data de 15 august 2013.

You may also like...

Cookie Consent with Real Cookie Banner